Protectia Consumatorilor


Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
Adresa: Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798; Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660;
Fax: 021/310.63.80; E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro; URL: www.anpc.gov.ro